Quên mật khẩu đăng nhập ứng dụng MISA QLCB thì làm thế nào?

Mục đích: Giúp người dùng lấy lại mật khẩu đăng nhập vào ứng dụng MISA QLCB trong trường hợp quên mật khẩu.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Khi đăng nhập vào ứng dụng, trường hợp quên mật khẩu đăng nhập, chọn Quên mật khẩu.
  2. Nhập tên đăng nhập
  3. Hướng dẫn lấy lại mật khẩu sẽ được gửi về emai anh/chị đã đăng ký. Anh/chị Mở email để lấy lại mật khẩu.
  4. Trường hợp tài khoản chưa khai báo email, anh/chị vui lòng liên hệ CBTC đơn vị để đặt lại mật khẩu.
Cập nhật 14/08/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA