Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Mục đích: Cán bộ tổ chức đơn vị chủ quản có thể yêu cầu các đơn vị cấp dưới lập Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp để tổng hợp.

Các bước thực hiện:

 • CBTC đơn vị chủ quản lập yêu cầu báo cáo gửi cho các đơn vị trực thuộc. Hướng dẫn lập báo cáo xem chi tiết tại đây.
 • CBTC đơn vị chủ quản chọn các thông tin:
  • Mẫu báo cáo: Báo cáo 10: Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện cử dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
  • Danh sách các đơn vị cần nộp báo cáo
 • CBTC đơn vị chủ quản khai báo cáo tham số báo cáo:
  • Năm dự thi: Năm dự thi nâng ngạch
  • Hạn nộp hồ sơ: Thời hạn nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch dự kiến
  • Hạn nộp báo cáo: Thời hạn cho phép các đơn vị cấp dưới nộp báo cáo để phê duyệt.
 • Nhấn Gửi yêu cầu để gửi yêu cầu báo cáo cho đơn vị cấp dưới.
 • CBTC đơn vị cấp dưới khi nhận được báo cáo thì thực hiện lập báo cáo theo biểu mẫu được yêu cầu:
 • Tại một số trường thông tin, CBTC tự khai báo nội dung để lập được báo cáo phù hợp.
 • Để thêm CBNV vào danh sách, nhấn Chọn CBNV rồi tích chọn cán bộ nhân viên phù hợp.
 • Sau khi lập xong báo cáo thì CBTC gửi báo cáo đã lập cho chủ quản để tổng hợp.
Cập nhật 03/11/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA