Hướng dẫn tham gia phòng học Zoom

Nội dung

Cách 1

1. Mở ứng dụng Zoom, chọn Join/Tham gia cuộc họp.

2. Nhập Meeting ID.

3. Nhấn Join/Tham gia.

Trên máy tính:

Trên điện thoại:

4. Nhập Password/Mật khẩu MISA cung cấp để tham gia vào lớp học, nhấn Join Meeting/Tham gia.

Lưu ý: Tích chọn Do not connect audio/Turn off my video để ngắt kết nối âm thanh và tắt tính năng video.

Cách 2

1. Nhấn liên kết mời tham gia phòng học mà MISA gửi để vào màn hình lớp học.

2. Chọn Open Meetings để chuyển tới công cụ Zoom.

3. Nhấn Join with Computer Audio để kết nối với mic máy tính.

Lưu ý: Tích chọn Automatically join audio by computer when joining a meeting để tự động kết nối âm thanh khi tham gia vào lớp học.

Cập nhật 09/09/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA