Khai báo trình độ chuyên môn trên phần mềm MISA QLCB như thế nào là đúng?


1.Đặt vấn đề

1. Đặt vấn đề

Trước đây: Theo quyết định 02/2008/QĐ-BNV ban hành ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ nội vụ ban hành mẫu sơ yếu lý lịch 2C-BNV/2008, các CBNV trong đơn vị cần kê khai hoàn thiện đầy đủ theo mẫu này. Trong mẫu, có bao gồm thông tin về Trình độ chuyên môn đã đạt được trong quá trình Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học. Trong mẫu 2C, với CBNV tốt nghiệp đại học có thể kê khai trình độ là “Đại học”.

Hiện tại: Thực hiện theo công văn 6208/BNV-CCVC ban hành ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nội vụ về triển khai đồng bộ cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức về cơ sở dữ liệu quốc gia. Bộ nội vụ có quy định rõ về danh mục trình độ chuyên môn, trong đó với những người tốt nghiệp đại học cần kê khai theo đúng 1 trong 2 giá trị:

  • Cử nhân
  • Kỹ sư


2. Thực trạng phần mềm MISA QLCB và Khó khăn CBNV, CBTC đang gặp phải là gì?

Thực trạng phần mềm MISA QLCB đang đáp ứng

Hỗ trợ CBNV/CBTC khai báo lần lượt từng quá trình đào tạo. Bên cạnh các thông tin trong quá trình đào tạo, CBNV/CBTC cần khai báo Trình độ đã đạt tương ứng.

Trong đó, danh mục Trình độ đang có các giá trị: Đại học, Cử nhân, Kỹ sư,…

Bất cập khó khăn CBNV và CBTC đang gặp phải là gì ?

Trên danh mục Trình độ hiện tại của phần mềm MISA QLCB có giá trị Đại học” do vậy nhiều CBNV tốt nghiệp đại học sẽ chọn luôn giá trị này.

Với giá trị “Đại học” khi đồng bộ CSDLQG thì sẽ được chuyển thành giá trị “Không xác định”. Do vậy CBNV cần mất thời gian để khai báo lại.


3. CBNV và CBTC cần làm gì?

3. CBNV và CBTC cần làm gì?

CBNV cần chuẩn hoá đúng trình độ chuyên môn. Cụ thể với CBNV đang có trình độ đào tạo là “Đại học” cần chuyển về đúng trình độ “Cử nhân” hoặc bằng “Kỹ sư”.


 

Cập nhật 26/04/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA