Khi in Biểu số 0106.N/BNV-TCHC: Các cơ quan nhà nước có từ 30% lao động nữ trở lên có lãnh đạo chủ chốt là nữ nhưng không lên đủ các đơn vị

Biểu hiện: Đơn vị đã tích chọn cán bộ chủ chốt là nữ và có trên 30% số lượng lao động là nữ nhưng không lên báo cáo

Nguyên nhân 1:

  • Loại hình đơn vị không phải là “Quản lý nhà nước”

Giải pháp:

  • Vào Hệ thống/Tùy chọn, tại Thông tin chung, chọn loại hình đơn vị là Quản lý nhà nước.

Nguyên nhân 2:

  • Không có quá trình công tác hoặc quá trình công tác không nằm trong khoảng thời gian lấy báo cáo

Giải pháp:

  • Trên Hồ sơ của CBNV, tại Quá trình công tác, thêm quá trình công tác có thời gian từ ngày – đến ngày nằm trong phạm vi của năm báo cáo

Nguyên nhân 3:

  • Đơn vị không phải đơn vị thuộc tuyến Huyện hoặc Tỉnh do cấp sai tuyến đơn vị

Giải pháp:

  • Nếu đơn vị thuộc tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh nhưng bị cấp sai thành tuyến xã, anh/chị vui lòng liên hệ với MISA để hỗ trợ cấp lại.
Cập nhật 30/08/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA