Một số báo cáo theo thông tư 11/2012/TT-BNV và Thông tư 07/2019/TT-BNV vẫn thống kê các CBNV không còn công tác tại đơn vị

Biểu hiện: Các CBNV đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác (đơn vị không quản lý hồ sơ) không thống kê trên danh sách trích ngang nhưng vẫn được thống kê trên các báo cáo.

Nguyên nhân:

Trong quá trình quản lý hồ sơ Cán bộ nhân viên, quy trình xử lý hồ sơ cho các CBNV không còn quản lý nữa đang thực hiện không đúng.

Giải pháp:

  • Trường hợp 1: CBNV đã nghỉ hưu/Thôi việc:
    • Đối với các CBNV đã nghỉ hưu, trên quá trình công tác cần có Loại quyết địnhNghỉ hưu /Thôi việc có thông tin Từ ngày nhỏ hơn thời gian lấy số liệu báo cáo (tròn khoảng thời gian được chọn để thống kê trên báo cáo thì CBNV này không còn làm việc)
    • Để thêm quyết định Nghỉ hưu, vào Menu/Hồ sơ CBNV/Quá trình công tác rồi thêm quá trình công tác có Loại quyết định Nghỉ hưu/Thôi việc
  • Trường hợp 2: CBNV đã điều chuyển công tác đến đơn vị mới
    • Thực hiện điều chuyển CBNV theo hướng dẫn tại đây.
    • Sau khi điều chuyển CBNV sang đơn vị mới, đơn vị cũ sẽ không quản lý hồ sơ CBNV đó nữa nên không lấy số liệu lên báo cáo.
Cập nhật 15/09/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA