Khi xuất khẩu file CSDLQG, cột Loại điều chỉnh lương tại Quá trình lương báo “Chưa xác định” thì làm thế nào?

Vấn đề

Khi CBTC xuất khẩu hồ sơ CBNV trên MISA QLCB để kiểm tra và nhập khẩu vào CSDLQG BNV: Tại sheet 4. Quá trình lương, cột thông tin Loại điều chỉnh lương bôi vàng và báo “09- Chưa xác định”.

Nguyên nhân

  • Phần mềm MISA QLCB đáp ứng nhu cầu của đơn vị muốn khai báo chi tiết, chính xác Lý do nâng lương của CBNV.
  • Tuy nhiên trường hợp khai báo Lý do nâng lương là: Nâng ngạch; Lý do khác hay bỏ trống không nằm trong danh mục quản lý của Bộ Nội vụ
  • Nên khi xuất khẩu file hồ sơ CBNV từ MISA QLCB để nhập khẩu vào CSDLQG BNV, phần mềm tự động bôi vàng tại cột Loại điều chỉnh lương và chuyển đổi thành nhóm Chưa xác định để CBTC chủ động kiểm tra lại.

Giải pháp

  • Vào Quản lý hồ sơ\Hồ sơ CBNV, mục 3. Lương, phụ cấp: Kiểm tra và chọn lại Lý do nâng lương tại quá trình hưởng đã khai báo.
  • Hoặc CBTC có thể tiếp tục sử dụng chính file này để nhập khẩu vào CSDLQG, MISA QLCB đã chuyển đổi sang nhóm “Chưa xác định” để không ảnh hưởng đến quá trình đồng bộ.
Cập nhật 16/03/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA