Khi xuất khẩu file CSDLQG, cột Loại thay đổi tại Quá trình công tác báo “KHAC – Khác” thì làm thế nào?

Vấn đề

Khi CBTC xuất khẩu hồ sơ CBNV trên MISA QLCB để kiểm tra và nhập khẩu vào CSDLQG BNV: Tại sheet 2. Quá trình công tác, cột thông tin Loại thay đổi bôi vàng và báo “KHAC – Khác”.

Nguyên nhân

  • Danh mục CSDLQG chỉ đồng bộ Loại quyết định trong thông tin quyết định quá trình công tác là: Điều động; Luân chuyển; Bổ nhiệm chức vụ kiêm nhiệm; Miễn nhiệm; Bổ nhiệm.
  • Các loại quyết định còn lại không nằm trong danh mục quản lý của CSDLQG hoặc bỏ trống thông tin này khi khai báo, phần mềm tự động chuyển đổi thành nhóm KHAC – Khác theo danh mục của BNV và bôi vàng để CBTC chủ động kiểm tra lại.

Giải pháp

  • Vào Quản lý hồ sơ\Hồ sơ CBNV, mục 2. Quá trình công tác: Kiểm tra quá trình công tác đã có thông tin Loại quyết định chưa để bổ sung hoặc chọn lại trong danh mục.
  • Hoặc anh/chị có thể  tiếp tục sử dụng chính file này để nhập khẩu vào CSDLQG, MISA QLCB đã tự động chuyển đổi để không ảnh hưởng đến quá trình đồng bộ.
Cập nhật 16/03/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA