Làm thế nào để chuyển quyền quản trị hệ thống cho CBCCVC khác trên phần mềm?

Mục đích: Giúp CBTC chuyển hoặc thêm quyền quản trị hệ thống cho CBNV khác trên MISA QLCB.

Hướng dẫn thực hiện:

Trường hợp 1: Thêm quyền quản trị hệ thống cho CBNV

  1. Đăng nhập bằng tài khoản của CBTC, nhấn vào biểu tượng bánh răng thiết lập. Chọn Vai trò quyền hạn.
  2. Chọn vai trò Admin, nhấn vào Chọn người dùng.
  3. Tích chọn tài khoản CBNV muốn thêm vai trò quản trị người dùng cho CBNV đó, nhấn Chọn.
  4. Sau khi hoàn tất phân quyền, CBNV chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản của mình và có toàn quyền của quản trị hệ thống.

Trường hợp 2: Chuyển quyền quản trị hệ thống của CBNV này sang CBNV khác

  1. Đăng nhập bằng tài khoản của CBTC, nhấn vào biểu tượng bánh răng thiết lập. Chọn Quản lý người dùng.
  2. Tại tài khoản CBNV giữ vai trò admin (Quản trị hệ thống), nhấn vào dấu ba chấm, chọn Chuyển giao vai trò quản trị hệ thống.
  3. Chọn CBNV trong danh sách để chuyển giao vai trò, nhấn Đồng ý.
  4. Sau khi chuyển giao thành công, chỉ CBNV được chuyển giao mới có quyền quản trị hệ thống trên phần mềm.
Cập nhật 04/04/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA