Quyết định Khen thưởng

Mục đích: Giúp CBTC có thể ghi nhận được quyết định khen thưởng cho CBCCVC tại đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Khen thưởng, Kỷ luật, tại mục Khen thưởng. Nhấn Thêm để thêm mới quyết định khen thưởng.
 2. Khai báo Thông tin quyết định khen thưởng:

  • Số quyết định: Nhập số quyết định khen thưởng có trên quyết định
  • Ngày quyết định (*): Nhập ngày ra quyết định khen thưởng có trên quyết định.
  • Năm khen thưởng (*): Chọn hoặc nhập năm nhận được khen thưởng cho thành tích đã đạt được có trên quyết định
  • Cơ quan ra quyết định (*): Nhập hoặc chọn tên cơ quan ra quyết định khen thưởng tương ứng trên quyết định.
  • Cấp quyết định (*): Chọn cấp quyết định khen thưởng là cấp Tỉnh, cấp Bộ, Cấp cơ sở (từ cấp huyện trở xuống) hoặc cấp đơn vị khác
  • Loại khen thưởng (*): Chọn trên danh mục có sẵn, không tự nhập (nếu không có thì chọn “KHÁC”)
  • Danh hiệu/Khen thưởng đã đạt (*): Nhập hoặc chọn danh hiệu thi đua/hình thức khen thưởng đạt được tương ứng trên quyết định.
  • Hình thức nhận (*): Phần mềm tự động hiển thị hình thức nhận khen thưởng tương ứng với Danh hiệu/Khen thưởng đã đạt. Có thể chọn lại trong danh mục có sẵn nếu cần.
  • Thành tích: Tóm tắt thành tích đã đạt được để được khen thưởng.
  • Số tháng xét nâng lương trước hạn: Nhập số tháng được xét nâng lương trước hạn theo hướng dẫn chi tiết tại Số tháng xét nâng lương trước thời hạn.
 3.  Tại mục Thông tin cán bộ nhân viên được khen thưởng:
  • Để thêm từng cán bộ nhân viên được khen thưởng, nhấn vào dòng “Bấm vào đây để chọn thêm cán bộ nhân viên“, chọn lần lượt từng cán bộ nhân viên trong danh sách.
  • Để chọn nhiều cán bộ nhân viên được khen thưởng cùng lúc,  nhấn Chọn cán bộ nhân viên. Tích chọn các cán bộ nhân viên được khen thưởng, nhấn Đồng ý.
 4. Nhấn Lưu để thêm quyết định khen thưởng.
 5. Trường hợp cần thay đổi thông tin quyết định, anh/chị chọn Sửa để cập nhật thông tin. Hoặc nhấn Xóa nếu quyết định không còn hiệu lực.
 6. Nhấn In để in danh sách cán bộ nhân viên được khen thưởng.
Cập nhật 24/04/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA