Quyết định kỷ luật

Giúp CBTC ghi nhận các quyết định kỷ luật của CBNV

1. Vào menu Khen thưởng, Kỷ luật.

2. Chọn tab Kỷ luật. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin kỷ luật:

  • Phần mềm lấy lên Thông tin cán bộ.
  • Tại phần Thông tin quyết định kỷ luật:
    • Nhập Số quyết định, Ngày hiệu lực, chọn Hình thức kỷ luật (các thông tin bắt buộc khai báo).
    • Nhập thêm 1 số thông tin khác: Ngày quyết định, Ngày vi phạm, Ngày hết hiệu lực, Cơ quan/Cấp ra quyết định, Lý do kỷ luật.
    • Chọn Số tháng kéo dài nâng bậc lương thường xuyên.

4. Nhấn Đồng ý.

5. Nhấn In để in danh sách cán bộ nhân viên bị kỷ luật.

6. Trường hợp muốn xóa cán bộ nhân viên nào không thuộc danh sách bị kỷ luật thì CBTC chọn cán bộ nhân viên, nhấn Xóa.

Cập nhật 17/05/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA