Tại file xuất khẩu hồ sơ CBNV để nhập khẩu lên CSDLQG, cột Chức vụ hiện tại báo “Chưa xác định” phải làm thế nào?

Vấn đề

 • Khi CBTC xuất khẩu hồ sơ CBNV trên MISA QLCB để kiểm tra và nhập khẩu vào CSDLQG BNV: Tại sheet 1. Thông tin CBCCVC, cột thông tin Chức vụ hiện tại bôi vàng và báo “000- Chưa xác định”.

Nguyên nhân

 1. Trường hợp 1: Cột thông tin Chức vụ hiện tại được phần mềm tự động lấy lên theo thiết lập Thông tin đơn vị (Nhóm cơ quan và Phân loại theo nhóm cơ quan) và thông tin mục Chức vụ mà CBNV khai báo tại Hồ sơ CBNV. Có thể đơn vị đang khai báo thiếu những trường thông tin này.
 2. Trường hợp 2: MISA QLCB hỗ trợ đơn vị quản lý thông tin chi tiết chức vụ CBNV để hiển thị chính xác trên các loại báo cáo. Tuy nhiên danh mục của CSDLQG thường chỉ ưu tiên quản lý những chức vụ cao (Ví dụ: Phó trưởng phòng; Trưởng ban; Thủ trưởng cơ quan;…), dẫn đến những chức vụ như Chuyên viên; Nhân viên;… khi chuyển đổi theo danh mục CSDLQG sẽ chuyển thành Chưa xác định.

Giải pháp

 1. Trường hợp 1:
  • CBTC kiểm tra và bổ sung các trường thông tin (nếu thiếu):
   • Thiết lập Hệ thống\Tùy chọn: Thiết lập Thông tin chung của Thông tin đơn vị.
   • Quản lý hồ sơ\Hồ sơ CBNV: Khai báo thông tin Chức vụ tại mục Quá trình công tác.
 2. Trường hợp 2: Anh/chị vẫn có thể sử dụng chính file này để tiếp tục nhập khẩu lên CSDLQG. Giá trị được mặc định là “Chưa xác định” và không làm ảnh hưởng đến việc đồng bộ dữ liệu của đơn vị.
Cập nhật 16/03/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA