Cán bộ tổ chức đơn vị trực thuộc thực hiện yêu cầu rà soát hồ sơ

Mục đích: Giúp Cán bộ tổ chức (CBTC) đơn vị trực thuộc xác nhận hoàn thành thực hiện yêu cầu rà soát hồ sơ; nắm bắt thời gian sử dụng dữ liệu của đơn vị chủ quản để không thay đổi hồ sơ CBNV trong khoảng thời gian này.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Sau khi CBTC đơn vị chủ quản tạo yêu cầu rà soát hồ sơ đến cấp dưới, phần mềm sẽ hiển thị thông báo hoặc anh/chị có thể xem tại mục Yêu cầu rà soát hồ sơ.
  2. Nhấn chọn để xem thông tin đợt rà soát như: Nội dung cần rà soát; Hạn hoàn thiện rà soát dữ liệu; Thời gian và người tạo yêu cầu rà soát.
  3. Tiến hành rà soát, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của đơn vị chủ quản.
  4. Sau khi hoàn tất, chọn Xác nhận hoàn thành để gửi thông báo đã xác nhận hoàn thành rà soát hồ sơ lên đơn vị chủ quản.
  5. Nếu phát hiện hồ sơ có sai sót và cần thay đổi thông tin, anh/chị cần Hủy xác nhận để thu hồi hồ sơ và tiến hành chỉnh sửa. Sau đó tiến hành Xác nhận hoàn thành lại.
    Lưu ý: Anh/chị chỉ được Hủy xác nhận khi đơn vị chủ quản chưa thông báo sử dụng dữ liệu 
  6. Khi đơn vị chủ quản gửi Thông báo sử dụng dữ liệu, anh/chị lưu ý không thay đổi thông tin trên hồ sơ CBNV trong khoảng thời gian này để ảnh hưởng đến dữ liệu thống kê của đơn vị chủ quản.
  7. Sau khi đơn vị chủ quản hoàn thành đợt rà soát hồ sơ sẽ gửi thông báo để CBTC tại đơn vị trực thuộc nắm bắt và cập nhật thông tin hồ sơ CBNV (Nếu cần).
Cập nhật 02/12/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA