Thống kê tình hình thực hiện ký số và nộp sơ yếu lý lịch

Mục đích: Giúp thống kê tình hình số lượng CBNV có thực hiện ký số để báo cáo tình hình thực hiện cho đơn vị chủ quản.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Đối với CBTC đơn vị chủ quản muốn xem báo cáo tại đơn vị trực thuộc quản lý:
  • Vào Báo cáo\Xem báo cáo tôi quản lý, tại nhóm Báo cáo quản trị: Nhấn đúp chuột tại Thống kê tình hình thực hiện ký số và nộp sơ yếu lý lịch.
  • Khai báo tham số báo cáo:

   • Năm: Mặc định năm làm việc hiện tại, có thể chọn lại năm muốn thống kê số liệu.
   • Hiển thị số liệu: Tổng hợp (Tổng hợp số liệu tất cả đơn vị được chọn); Chi tiết đơn vị (Thống kê chi tiết dữ liệu từng đơn vị được chọn)
   • Đơn vị: Tích chọn những đơn vị muốn thống kê.
  • Nhấn Đồng ý.
 2. Đối với CBTC đơn vị chủ quản/đơn vị trực thuộc muốn xem báo cáo tại đơn vị mình:
  • Vào Báo cáo\Xem báo cáo đơn vị tôi (Hoặc Xem báo cáo), tại nhóm Báo cáo quản trị: Nhấn đúp chuột tại Thống kê tình hình thực hiện ký số và nộp sơ yếu lý lịch.
  • Khai báo tham số báo cáo:

   • Năm: Mặc định năm làm việc hiện tại, có thể chọn lại năm muốn thống kê số liệu.
   • Phòng ban: Tích chọn những phòng ban muốn thống kê cán bộ/công chức của phòng ban đó.
  • Nhấn Đồng ý. Phần mềm trả ra kết quả báo cáo theo thiết lập bên trên. Anh/chị có thể Lưu về máy với nhiều định dạng khác nhau (PDF, Word, Excel)

Cập nhật 28/09/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA