CBNV tự đánh giá trực tuyến

Sau khi CBTC thiết lập quy trình đánh giá và gửi về CBNV, CBNV sẽ thực hiện tự đánh giá trực tuyến trên phần mềm QLCB.VN và gửi lại kết quả cho CBTC.

1. Đăng nhập vào phần mềm QLCB.VN dưới tên đăng nhập là của cán bộ nhân viên.

2. Thực hiện tự chấm điểm cá nhân dựa trên thang điểm và tiêu chí cấp trên đã thiết lập

3. Chọn loại xếp loại chung:

  • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  • Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  • Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực
  • Không hoàn thành nhiệm vụ

4. Sau khi đã tự đánh giá cá nhân, gửi kết quả tự đánh giá cho đơn vị cấp trên bằng cách nhấn Gửi đánh giá. Chọn đơn vị cần gửi bản đánh giá. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 19/05/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA