CBNV tự xác nhận tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng

Sau khi CBTC thêm mới khóa đào tạo có yêu cầu cán bộ nhân viên tự xác nhận tham gia hay không thì cán bộ nhân viên có thể tự xác nhận việc mình có/không tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong khoảng thời gian cho phép.

1. Đăng nhập vào phần mềm với vai trò CBCCVC.

2. Nhấn vào thông báo xác nhận việc tham gia hoặc không tham gia khóa đào tạo.

3. Xác nhận có/không tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng.

  • Nếu đồng ý tham gia: Phần mềm mặc định tích chọn Tôi đồng ý tham gia. Nhấn Xác nhận.

  • Nếu không đồng ý tham gia, tích chọn Tôi không đồng ý tham gia.
    • Nhập Lý do không tham gia đào tạo.
    • Nhấn Xác nhận.

  • Lưu ý: Khi cán bộ nhân viên tự xác nhận xong, hệ thống sẽ hiển thị có/không tham gia tại Danh sách cán bộ nhân viên được cử đi học\Xác nhận tham gia trên màn hình Đào tạo, bồi dưỡng của chuyên viên quản lý cán bộ.
Cập nhật 19/05/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA