Chỉ tiêu biên chế

Mục đích: Giúp CBTC ghi nhận được các thông tin về biên chế để theo dõi được việc thực hiện biên chế được giao và lập các báo cáo liên quan theo yêu cầu của cơ quan, quản lý cấp trên. Ngoài ra, nếu đơn vị có sử dụng phân hệ Tiền lương để tính dự toán số lượng nhân sự dự kiến tuyển mới thì NÊN nhập thông tin này.

Các bước thực hiện như sau:

  1. Vào Chỉ tiêu biên chế, chọn Năm ghi nhận chỉ tiêu biên chế và nhấn Ghi nhận chỉ tiêu biên chế.
  2. Nhập số lượng chỉ tiêu biên chế cho từng phòng ban trong đơn vị. Số lượng chỉ tiêu biên chế toàn đơn vị sẽ được tự động tính từ tổng của các phòng ban. Trong trường hợp chỉ tiêu toàn đơn vị khác với từng phòng ban (do 1 số vị trí không thuộc phòng ban nào) thì CBTC vẫn có thể ghi nhận chỉ tiêu toàn đơn vị khác với số tổng từ các phòng ban mà chương trình đã gợi ý.
  3. Nhấn Lưu. Nếu có thay đổi phòng ban và muốn cập nhật lại thì thực hiện xóa bảng chỉ tiêu biên chế của năm tương ứng bằng cách nhấn Xóa. Sau đó lập lại bảng chỉ tiêu biên chế.
Cập nhật 28/09/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA