CBTC muốn đổi tên tiêu đề trong báo cáo danh sách trích ngang từ Đơn vị công tác thành Phòng ban công tác để đúng với số liệu thực tế

1. Mục đích

Khi in Danh sách trích ngang hiển thị đúng Phòng ban công tác của CBCCVC để CBTC biết.

2. Các bước thực hiện

– Trước phiên bản R39.1, Khi in Danh sách trích ngang cần thể hiện phòng ban của CBCCVC, tuy nhiên phần mềm đang hiển thị Đơn vị công tác.
– Kể từ phiên bản R39.1, thay đổi tiêu đề từ “Đơn vị công tác” thành “Phòng ban công tác trên Danh sách trích ngang.

  • Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Hồ sơ.
  • Chọn Danh sách trích ngang.

Cập nhật 23/05/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA