Kế toán muốn hiển thị đúng số tiền các cột 5 và 6 trong biểu 09 – NĐ11

1. Mục đích

Giúp hiển thị đúng số tiền các cột 5 và cột 6 trong biểu 09 theo NĐ 11/2020/NĐ-CP.

2. Các bước thực hiện

– Kể từ phiên bản R39.1, chương trình sẽ cập nhật lại cách lấy số liệu của cột 5 và 6 khi in mẫu số 09 theo NĐ 11 như sau:

  • Cột 5: Lương và phụ cấp theo lương: Hiển thị “tổng thu nhập” của CBCCVC và hợp đồng thường xuyên trong bảng tính lương (các CBNV có loại cán bộ là LĐHĐ và loại HĐ khác HĐ NĐ 68) – đối tượng nhóm I và III
  • Cột 6: Tiền công lao động thường xuyên theo hợp đồng: Hiển thị tổng thu nhập của CBNV của lao động hợp đồng có loại cán bộ là HĐ NĐ68 – đối tượng nhóm II
  • Ngoài ra, bổ sung cách lấy số liệu cột 9: Tiền phụ cấp và trợ cấp khác: thêm 3 tiểu mục 7049, 7756, 7799

Sau khi lập bảng tính lương hệ số, phụ cấp hàng tháng.

Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo lương.

Chọn in Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng mẫu 09/NĐ 11 => chương trình hiển thị đúng số liệu cột 5, cột 6, cột 9.

Cập nhật 23/05/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA