Kế toán muốn có thể tùy chỉnh chân chữ ký ở bảng lương truy lĩnh

1. Mục đích

Giúp kế toán tùy chỉnh được chân chữ ký ở bảng lương truy lĩnh

2. Các bước thực hiện

  • Sau khi lập xong bảng lương truy lĩnh, nhấn Sửa mẫu truy lĩnh lương.
  • Thực hiện các thao tác tùy chỉnh (như hướng dẫn ở hình dưới)

  • Sau khi tùy chỉnh xong, cất thành mẫu mới để in cho các lần sau.
Cập nhật 23/05/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA