Dự toán lương phân bổ một nguồn

– Bước 1: Lựa chọn hình thức phân bổ nguồn chi trả:

1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Lương.

2. Tích chọn dòng Phân bổ vào 1 nguồn.

3. Tích chọn nguồn đơn vị muốn phân bổ. Ví dụ chọn Nguồn Cải cách tiền lương.

4. Nhấn Cất.

– Bước 2: Thực hiện lập dự toán lương

1. Vào menu Tiền lương\Dự toán lương.

2. Nhấn Lập DT phân bổ theo nguồn.

3. Khai báo thông tin chung:

  • Chọn Năm lập dự toán, Đợt lập dự toán (nếu đơn vị lập dự toán theo 2 đợt), Căn cứ theo lương (xác định rõ dựa vào tháng lương nào để lập: Đợt 1 là tháng 7, Đợt 2 là tháng 12).
  • Nhập Số biên chế được giao trong năm dự toán.
  • Chọn Loại cán bộ nếu chỉ lập dự toán lương này cho các loại cán bộ được chọn.
  • Chọn Phòng ban nếu chỉ lập dự toán lương cho phòng ban được chọn.

4. Tại tab Nguồn chi trả: chọn Nguồn, nhập Số tiền.

5. Chọn tab Dự toán lương cho LĐ tuyển thêm trong chỉ tiêu biên chế được duyệt để khai báo lần lượt các thông tin:

6. Nhấn Tính dự toán lương => Chương trình tự động tính dự toán lương phân bổ theo nguồn.

7. Nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cho đơn vị cấp trên.

8. Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu bảng dự toán lương ra file excel.

9. Nhấn In để bảng dự toán lương.

Cập nhật 28/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA