Khai báo danh mục

Giúp CBTC Sở Nội vụ khai báo các danh mục cần thiết để nhập liệu vào hồ sơ, in các báo cáo…

Phân cấp quản lý danh mục dùng chung

Để quản lý thống nhất các danh mục sử dụng cho các đơn vị cấp dưới, cán bộ quản trị hệ thống của đơn vị Sở nội vụ cần rà soát để thực hiện cấp quyền cho phép đơn vị cấp dưới nào được phép thêm/sửa/xóa danh mục dùng chung (bao gồm: danh mục chức vụ/chức danh, phụ cấp, ngạch bậc lương, chuyên ngành).

Lưu ý: Trường hợp không thay đổi việc cấp quyền mặc định của hệ thống thì sẽ bỏ qua bước này.

1. Vào Hệ thống\Phân cấp danh mục.

2. Tích chọn vào ô Cho phép đơn vị cấp dưới có quyền thêm/sửa/xóa danh mục dùng chung.

3. Chọn các đơn vị cấp dưới được cấp quyền.

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Nhấn Nạp để cập nhật thông tin mới nhất về phân cấp quản lý danh mục.

Cơ cấu tổ chức

Xem hướng dẫn tại đây

Phòng ban

Xem hướng dẫn tại đây

Chức vụ/Chức danh

Xem hướng dẫn tại đây

Phụ cấp

Xem hướng dẫn tại đây

Danh mục khấu trừ không thường xuyên (KTX)

Xem hướng dẫn tại đây

Phụ cấp đặc biệt ngành

Xem hướng dẫn tại đây

Ngạch bậc lương

Xem hướng dẫn tại đây

Chuyên ngành

Xem hướng dẫn tại đây

Danh sách đơn vị

Giúp CBTC của các đơn vị chủ quản, nội vụ thiết lập được đơn vị gửi/nhận báo cáo đồng thời sắp xếp thứ tự các đơn vị để hiển thị trên báo cáo theo đúng mong muốn.

1. Vào Danh mục\Loại hình đơn vị. Nhấn Sửa.

2. Nhấn vào biểu tượng tam giác chọn Đơn vị chủ quản nhận báo cáo, Đơn vị nội vụ nhận báo cáo, Đơn vị tài chính nhận báo cáo lương.

3. Nhấn Cất.

4. Nhấn Sắp xếp thứ tự để sắp xếp lại thứ tự đơn vị theo mong muốn.

5. Chọn đơn vị trong danh sách, nhấn vào Lên/Xuống để sắp xếp theo nhu cầu.

6. Nhấn Đồng ý. Thứ tự đơn vị sau khi được sắp xếp như sau:

Mẫu trộn

Xem hướng dẫn tại đây

Xếp loại đánh giá

Xem hướng dẫn tại đây

Nguồn chi trả

Xem hướng dẫn tại đây

Các danh mục Chương, Loại – Khoản, Mục – Tiểu mục cũng tương tự như danh mục Nguồn chi trả.

Cập nhật 08/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA