Tùy chọn

Hướng dẫn CBTC thiết lập các tùy chọn trước khi sử dụng các nghiệp vụ của chương trình.

Xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 08/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA