Vai trò quyền hạn

Giúp CBTC thêm mới vai trò; phân quyền truy cập dữ liệu để tra cứu hồ sơ cán bộ và thống kê biểu đồ, báo cáo;  phân quyền; chọn người dùng cho vai trò.

Xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 08/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA