Tùy chọn

Hướng dẫn CBTC thiết lập các tùy chọn trước khi sử dụng các nghiệp vụ của chương trình.

1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn.

2. Lần lượt thiết lập thông tin tại các tab. Những thông tin có dấu * đỏ bắt buộc phải khai báo.

– Thông tin đơn vị:

– Nhắc việc

Hướng dẫn GCBTC khai báo số ngày trước thời điểm hết hạn hoặc kết thúc các công việc: CBCC sắp hết kỳ bổ nhiệm bao nhiêu ngày trước ngày hết nhiệm kỳ, CBCCVC sắp được nâng bậc lương bao nhiêu ngày trước ngày nâng lương… để hệ thống có thể nhắc việc cho chuyên viên quản lý cán bộ

1. Chọn tab Nhắc việc.

2. Tích chọn các công việc mong muốn Hiển thị nhắc việc.

3. Tích chọn Có gửi mail thông báo cho những công việc nào.

4. Khai báo số ngày sắp diễn ra các công việc.

5. Nhập Họ tên người nhận email, Địa chỉ email. Chương trình mặc định Tần suất nhận emailHàng tuần

6. Nhấn Cất.

– Báo cáo

1. Chọn tab Báo cáo.

2. Nhập Chức vụ/chức danh tương đương với tên người ký.

3. Tại phần Thiết lập thông tin cần quản lý:

  • Anh/chị tích chọn các thông tin nào thì thông tin đó bắt buộc phải khai báo trên hồ sơ.
  • Nếu không khai báo các thông tin được tích chọn trên hồ sơ thì sẽ lên báo cáo Danh sách cán bộ, viên chức có sai sót trong hồ sơ điện tử (tại menu Báo cáo).

4. Nhấn Cất.

– Email

Hướng dẫn CBTC thiết lập các thông tin máy chủ email và thông tin đăng nhập để gửi báo cáo trực tuyến cho đơn vị cấp trên ngay trên phần mềm.

1. Chọn tab Email.

2. Nhập Máy chủ, Cổng (liên hệ với quản trị mạng hoặc cán bộ tin học của đơn vị để được cung cấp thông tin).

3. Nhập Tên truy cập, Mật khẩu.

4. Nhấn Cất.

– Thiết lập thông tin bắt buộc nhập liệu

Giúp CBTC tự thiết lập được các thông tin bắt buộc theo dõi trên hồ sơ để bắt buộc phải khai báo như Ngày tháng năm sinh, Giới tính, Chức vụ, Dân tộc, Tôn giáo…

 • Nếu đơn vị cấp trên áp dụng việc thiết lập các thông tin bắt buộc trên hồ sơ cho đơn vị cấp dưới thì ngay sau khi đăng nhập sẽ nhìn thấy thông báo.
 • Nhấn tại đây để xem chi tiết các thông tin bắt buộc nhập liệu:

 • CBTC cấp dưới có thể tích chọn/bỏ tích chọn các thông tin bắt buộc nhập liệu trên hồ sơ nếu được cấp trên cho phép. Nhấn Cất.

Nếu đơn vị cấp trên không áp dụng các thông tin bắt buộc nhập liệu trên hồ sơ cho đơn vị cấp dưới thì CBTC cấp dưới cũng có thể tự thiết lập bằng cách vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Thông tin bắt buộc nhập liệu.

– Lương

Trong trường hợp đơn vị có sử dụng nghiệp vụ Lương thì sẽ có thêm tùy chọn cách phân bổ nguồn chi trả khi lập bảng lương, dự toán lương.

1. Chọn tab Lương.

2. Tích chọn cách phân bổ nguồn chi trả khi lập bảng lương, dự toán lương.

  • Không phân bổ: không phân bổ khi lập bảng lương, dự toán lương.
  • Phân bổ một hoặc nhiều nguồn chung cho các khoản lương, phụ cấp
  • Phân bổ nhiều nguồn, mỗi bảng lương có các khoản lương, phụ cấp trả bằng các nguồn khác nhau

Cập nhật 19/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận