Tùy chọn

Hướng dẫn CBTC thiết lập các tùy chọn trước khi sử dụng các nghiệp vụ của chương trình.

1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn.

2. Lần lượt thiết lập thông tin tại các tab. Những thông tin có dấu * đỏ bắt buộc phải khai báo.

– Thông tin đơn vị:

1. Tại tab Thông tin đơn vị, khai báo các thông tin chung, thông tin liên hệ, thông tin tài khoản ngân hàng.

Lưu ý:

  • Đối với đơn vị ngành Giáo dục, anh/chị thiết lập thông tin Khối trường.

  • Đối với đặc thù ngành Y tế, anh/chị khai báo thêm thông tin Nhóm đơn vị đặc thù y tế.

2. Khai báo các thông tin còn lại. Với thông tin tài khoản ngân hàng, anh/chị có thể khai báo nhiều tài khoản ngân hàng để chi trả lương.

Những thông tin có dấu (*) bắt buộc phải khai báo.

– Nhắc việc

Hướng dẫn GCBTC khai báo số ngày trước thời điểm hết hạn hoặc kết thúc các công việc: CBCC sắp hết kỳ bổ nhiệm bao nhiêu ngày trước ngày hết nhiệm kỳ, CBCCVC sắp được nâng bậc lương bao nhiêu ngày trước ngày nâng lương… để hệ thống có thể nhắc việc cho chuyên viên quản lý cán bộ.

1. Tại menu Hệ thống\Tùy chọn, chọn tab Nhắc việc.

2. Tích chọn các công việc mong muốn Hiển thị nhắc việc.

3. Tích chọn Có gửi mail thông báo cho những công việc muốn gửi mail đến hòm mail để nhắc việc.

4.  Khai báo số ngày sắp diễn ra các công việc.

5. Nhập Họ tên người nhận email, Địa chỉ email. Chương trình mặc định Tần suất nhận emailHàng tuần.

6. Nhấn Cất.

– Thông tin bắt buộc nhập liệu

1. Tại menu Hệ thống\Tùy chọn, chọn tab Thông tin bắt buộc nhập liệu.

2. Tại đây, anh/chị có thể tích chọn các trường thông tin cần bắt buộc nhập liệu trên hồ sơ.

3. Nhấn Cất.

– Báo cáo

1. Tại menu Hệ thống\Tùy chọn, chọn tab Báo cáo.

2. Tích chọn Hiển thị thông tin người ký trên báo cáo.

3. Nhập Chức vụ/chức danh tương ứng với Tên người ký.

3. Tại phần Thiết lập thông tin cần quản lý:

  • Anh/chị tích chọn các thông tin nào thì thông tin đó bắt buộc phải khai báo trên hồ sơ.
  • Nếu không khai báo các thông tin được tích chọn trên hồ sơ thì sẽ lên báo cáo Danh sách cán bộ, viên chức có sai sót trong hồ sơ điện tử (tại menu Báo cáo).

4. Nhấn Cất.

– Email

Hướng dẫn CBTC thiết lập các thông tin máy chủ email và thông tin đăng nhập để gửi báo cáo trực tuyến cho đơn vị cấp trên ngay trên phần mềm.

1. Chọn tab Email.

2. Nhập Máy chủ, Cổng (liên hệ với quản trị mạng hoặc cán bộ tin học của đơn vị để được cung cấp thông tin).

3. Nhập Tên truy cập, Mật khẩu.

4. Nhấn Cất.

– Lương

Trong trường hợp đơn vị có sử dụng nghiệp vụ Lương thì sẽ có thêm tùy chọn cách phân bổ nguồn chi trả khi lập bảng lương, dự toán lương.

Chi tiết xem tại đây.

– Thiết lập thời gian làm việc

Chi tiết xem tại đây

Cập nhật 27/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận