Cán bộ tổ chức ký số để phê duyệt hồ sơ CBNV lên CSDLQG BNV

Mục đích: Giúp CBTC cao nhất trên cây đơn vị ký số để phê duyệt hồ sơ CBNV vào CSDLQG BNV.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Chữ ký số được sử dụng

  • Để duyệt hồ sơ vào CSDLQG, cần phải sử dụng chữ ký số của cơ quan, tổ chức do từng UBND Tỉnh/Bộ phân quyền (thường là Sở nội vụ/Vụ tổ chức cán bộ)

Bước 2: Cài đặt công cụ ký số

  • Tải và cài đặt file Plugin ký số tại đây.
  • Cắm thiết bị ký số và thực hiện duyệt hồ sơ vào kho CSDLQG

Bước 3: Duyệt hồ sơ vào CSDLQG

  • Trên cổng CSDLQG về CBCCVC, hồ sơ CBNV được các đơn vị cấp dưới đồng bộ lên sẽ hiển thị tại mục Duyệt hồ sơ vào CSDLQG\Danh sách hồ sơ chờ duyệt.
  • Tích chọn những hồ sơ đã đảm bảo điều kiện để đồng bộ, chọn Duyệt dữ liệu vào CSDLQG.
  • Nhấn Xác nhận phê duyệt hồ sơ.
  • Chọn Chứng thư số để thực hiện ký số dữ liệu và hoàn tất phê duyệt hồ sơ vào CSDLQG.
Cập nhật 17/04/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA