Câu hỏi thường gặp file xuất khẩu CSDLQG

Câu hỏi thường gặp tương ứng mỗi sheet xuất khẩu

  • 7. Kỷ luật
  • 8. Quan hệ gia đình
  • 9. Xếp loại chất lượng
  • 10. Gián đoạn lao động
  • 11.1. Đặc điểm LS bản thân
  • 11.2. Đặc điểm LS bản thân
  • 12.1. Nhà ở
  • 12.2. Đất ở
Cập nhật 08/05/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA