Hoàn thiện hồ sơ trên MISA QLCB để kết nối CSDLQG BNV bằng hình thức nhập khẩu

Mục đích: Giúp CBNV và CBTC đơn vị trực thuộc hoàn thiện thông tin hồ sơ CBCCVC và thông tin đơn vị để thực hiện kết nối CSDLQG BNV.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Thông tin đơn vị
  2. Hoàn thiện thông tin Hồ sơ CBCCVC
  3. Rà soát thông tin xuất khẩu theo form của CSDLQG BNV
  4. Câu hỏi thường gặp trên file xuất khẩu
Cập nhật 17/04/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA