Kế toán muốn lập bảng lương, tính các khoản khoán công tác phí, khoán văn phòng phẩm theo kỳ, quý, năm

1. Mục đích

Giúp kế toán lập bảng lương, tính các khoản khoán công tác phí, khoán văn phòng phẩm theo kỳ, quý, năm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R44, khi tính bảng lương, phần mềm tính được bảng lương theo tháng gồm PC cán bộ không chuyên trách và các phụ cấp theo lương nhưng chưa tính được theo kỳ/quý/năm.

– Kể từ phiên bản R44, khi tạo bảng thu nhập khác, ngoài chọn kỳ tính là các tháng trong năm, phần mềm cho phép chọn kỳ tính là các quý trong năm.

Cụ thể như sau:

1. Khi lập bảng tính Phụ cấp đặc biệt ngành, ngoài chọn kỳ tính là các tháng trong năm, phần mềm cho phép chọn kỳ tính là các quý trong năm.

2. Tương tự, khi lập bảng Tính lương hệ số, phụ cấp, anh/chị cũng có thể lựa chọn kỳ tính lương là các quý trong năm.

Cập nhật 06/10/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA