Kế toán muốn lập biểu phụ cấp đặc biệt ngành thành nhiều biểu khác nhau trên cùng 1 khoản phụ cấp để phục vụ mục đích thanh toán tiền theo nhiều hình thức khác nhau

1. Mục đích

Giúp kế toán lập biểu phụ cấp đặc biệt ngành thành nhiều biểu khác nhau trên cùng 1 khoản phụ cấp để phục vụ mục đích thanh toán tiền theo nhiều hình thức khác nhau.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R44, phần mềm chưa lập được nhiều biểu thanh toán 1 phụ cấp đặc biệt ngành cho nhiều đối tượng khác nhau trong cùng 1 tháng.

– Kể từ phiên bản R44,  phần mềm cho phép tạo nhiều bảng cho cùng 1 khoản phụ cấp đặc biệt ngành trong cùng tháng.

Cụ thể như sau:

1. Lập bảng tính Phụ cấp đặc biệt ngành (Công tác phí) cho loại CBNV.

2. Lập bảng tính Phụ cấp đặc biệt ngành (Công tác phí) cho loại cán bộ khác.

3. Phần mềm cho phép tạo nhiều bảng cho cùng 1 khoản phụ cấp đặc biệt ngành trong cùng tháng, có thể tạo theo loại cán bộ, phòng ban để giới hạn lại CBNV lựa chọn theo đúng thực tế.

Cập nhật 06/10/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA