Khai báo hồ sơ trực tuyến

Hướng dẫn CBNV tự kê khai hồ sơ để thuận tiện hơn trong việc khai báo hồ sơ CBNV vào phần mềm.

Khai báo hồ sơ ban đầu

1. Tại giao diện đăng nhập vào phần mềm MISA QLCB, nhấn Khai báo hồ sơ.

Bước 1: Chọn đơn vị làm việc

Tích chọn đơn vị làm việc. Có thể tìm kiếm nhanh bằng cách nhập vào ô Tìm kiếm đơn vị làm việc. Nhấn Tiếp tục.

Bước 2: Khai báo hồ sơ

  • Thực hiện khai báo các thông tin trong hồ sơ. Nhấn Quay lại nếu cần quay lại Bước 1. Khi quay lại bước 1, các thông tin đã được khai báo ở Bước 2 vẫn được lưu lại.
  • Nhấn Tiếp tục để chuyển sang Bước 3.

Bước 3: Gửi hồ sơ cho cán bộ tổ chức

  • Nhập thông tin Mail, Điện thoại và Mã xác thực. Nhấn Lưu tạm.
  • Nhấn Xem phiếu khai báo hồ sơ để quay lại màn hình khai báo hồ sơ nếu cần thay đổi/bổ sung thông tin.
  • Nhấn Gửi để gửi hồ sơ cho CBTC.

  • Khi nhấn Lưu tạm, phần mềm sẽ hiển thị thông báo mã hồ sơ. Nhấn Đồng ý để đóng thông báo.
  • Lưu ý: Mã hồ sơ sẽ được gửi về email anh/chị đã khai báo. Để cập nhật lại hồ sơ, anh/chị cần kiểm tra email và làm theo hướng dẫn.

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

1. Tại giao diện đăng nhập vào phần mềm MISA QLCB, nhấn Tra cứu hồ sơ.

2. Tại đây phần mềm đã bổ sung tùy chọn cho phép CBNV có thể tra cứu hồ sơ theo mã hồ sơ hoặc theo bộ điều kiện Họ và tên, Số hiệu cán bộ, Giới tính, Ngày sinh:

  • Tra cứu theo mã hồ sơ:

  • Tra cứu theo thông tin cán bộ nhân viên:

Xem phim hướng dẫn

Cập nhật 30/08/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA