Quy hoạch cán bộ

Giúp CBTC có thể ghi nhận thông tin chức vụ đang được quy hoạch của CBCCVC để theo dõi và lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với chức vụ được quy hoạch.

Thiết lập tiêu chí quy hoạch

1. Vào menu Quy hoạch cán bộ. Nhấn Thiết lập tiêu chí quy hoạch.

2. Nhấn Thêm để thêm mới chức vụ cần quy hoạch.

3. Chọn Chức vụ được quy hoạch.

4. Nhấn vào biểu tượng dấu + để thêm tiêu chí quy hoạch, biểu tượng dấu để xóa tiêu chí quy hoạch.

5. Nhấn Cất.

6. Để thiết lập tiêu chí quy hoạch cho chức vụ khác, anh/chị nhấn Thêm và thực hiện các bước tương tự như hướng dẫn ở trên.

Thêm mới cán bộ được quy hoạch

1. Nhấn Thêm để chọn cán bộ vào danh sách quy hoạch.

2. Trên màn hình Thêm quy hoạch cán bộ, nhập đầy đủ thông tin cán bộ được quy hoạch.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in danh sách cán bộ được quy hoạch.

– Để thực hiện Bổ nhiệm cán bộ, tại màn hình Danh sách cán bộ được quy hoạch, CBTC chọn cán bộ được Bổ nhiệm, nhấn Bổ nhiệm. Nhấn Đồng ý.

–  Để kết thúc quy hoạch cán bộ, CBTC nhấn Kết thúc quy hoạch, nhập Ngày kết thúc quy hoạch, nhấn Đồng ý.

5. Để Loại bỏ cán bộ không đạt chỉ tiêu quy hoạch, CBTC chọn cán bộ đó trên màn hình danh sách cán bộ được quy hoạch, nhấn Loại bỏ.

Cập nhật 21/06/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA