Quy trình đánh giá CBCCVC theo xếp loại chung (Nghị định 90/2020/NĐ-CP)

Giúp CBTC đánh giá CBCCVC theo xếp loại chung.

– Bước 1: Thiết lập tùy chọn đánh giá CBCCVC

1. Vào menu Đánh giá\Tùy chọn đánh giá.

2. Tích chọn CBTC ghi nhận kết quả.

3. Chọn Theo xếp loại chung. Nhấn Đồng ý.

– Bước 2: Xếp loại đánh giá

1. Vào menu Đánh giá\Xếp loại đánh giá.

2. Nhấn Sửa để sửa lại tên xếp loại (nếu muốn).

3. Nhấn Cất.

– Bước 3: Đánh giá CBCCVC

1. Vào menu Đánh giá\CBCCVC.

2. Chọn Đợt đánh giá năm. Lần lượt đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng…

3. Để đánh giá Cán bộ, nhấn Chọn. Phần mềm lấy lên danh sách cán bộ hiện có tại đơn vị.

4. Tích chọn các cán bộ nhân viên cần đánh giá.

5. Nhấn Đồng ý.

6. Để đánh giá cho từng cán bộ nhân viên, anh/chị tích chọn cán bộ đó, nhấn chuột vào Kết quả đánh giá, chọn kết quả trong danh sách, sau đó nhập Nhận xét, đánh giá (nếu muốn).

7. Nếu cán bộ có kết quả không đạt và phải lùi nâng lương thường xuyên thì nhập Số tháng lùi nâng lương thường xuyêncho cán bộ đó.

8. Còn để đánh giá nhanh cho nhiều cán bộ nhân viên cùng 1 lúc, thực hiện như sau:

  • Tích chọn nhiều hoặc tất cả cán bộ nhân viên.
  • Nhấn Đánh giá.
  • Chọn Kết quả đánh giá. Nhấn Đồng ý.

8. Có thể loại bỏ cán bộ nhân viên khỏi danh sách đánh giá bằng cách nhấn Loại bỏ.

9. Có thể sửa lại đánh giá cán bộ nhân viên bằng cách nhấn Sửa.

10. In danh sách đánh giá cán bộ nhân viên bằng cách nhấn In.

Anh/chị đánh giá công chức, viên chức, lao động hợp đồng tương tự.

Cập nhật 17/05/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA