Đánh giá điện tử trong nội bộ đơn vị

Xem phim hướng dẫn tại đây

Giúp các đơn vị thực hiện nghiệp vụ đánh giá điện tử trong nội bộ đơn vị (đánh giá theo thang điểm)

Mẫu đánh giá

Trước khi thực hiện đánh giá nội bộ, anh chị cần thiết lập quy trình đánh giá trong nội bộ, hướng dẫn chi tiết các bước thiết lập, anh chị xem tại đây.

Khi chọn mẫu đánh giá theo loại cán bộ, phần mềm đã mặc định sẵn các mẫu đánh giá theo loại cán bộ & lãnh đạo quản lý như của PNV Thường Tín tại menu Mẫu đánh giá, đơn vị cấp dưới chỉ có quyền xem mẫu hay ngừng sử dụng các mẫu không phù hợp với đơn vị mình.

1. Vào menu Đánh giá\Mẫu đánh giá.

2. Chương trình mặc định các mẫu đánh giá mà đơn vị cấp trên đã thiết lập sẵn, đơn vị cấp dưới chỉ có quyền xem mẫu hay ngừng sử dụng các mẫu không phù hợp với đơn vị mình.

– Xem mẫu

 • Chọn mẫu cần xem. Nhấn Xem.

 • Đơn vị cấp dưới xem chi tiết mẫu:

– Ngừng sử dụng mẫu

 • Chọn mẫu không dùng đến trên danh sách, nhấn Ngừng sử dụng.
 • Anh/chị xem danh sách các mẫu được sử dụng/ngừng sử dụng bằng cách chọn nhanh ở phần Lọc nhanh.

Thực hiện đánh giá

Bước 1: CBTC thêm mới đợt đánh giá
 • Tại menu Thiết lập đánh giá, nhấn Thêm mới đợt đánh giá, chọn Thêm đợt đánh giá nội bộ đơn vị.

 • Khai báo các thông tin chung đợt đánh giá như Kỳ đánh giá, Năm đánh giá, ..
 • Nhập Tên đợt đánh giá.
 • Tại phần cán bộ nhân viên được đánh giá, phần mềm đã tự động lấy lên danh sách dựa vào thiết lập phần Xác định đối tượng được đánh giá tại menu Thiết lập quy trình.

 • Có thể nhấn Chọn CBNV để chọn thêm CBNV được đánh giá hoặc nhấn Loại bỏ nếu cần loại bỏ CBNV không được đánh giá.

 • Nhấn Cất và nhấn Thông báo, chọn Thông báo cho CBNV tự đánh giá. Khi đó những CBNV có tên trong danh sách CBNV được đánh giá sẽ nhận được thông báo khi đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản của mình.

Bước 2: CBNV tự đánh giá
 • CBNV đăng nhập vào chương trình, nhấn vào thông báo “Đề nghị cán bộ nhân viên tự đánh giá kết quả làm việc… “ở phần Đánh giá.

 • Nhập điểm cá nhân tự chấm theo từng tiêu chí (so với điểm tối đa mà chương trình mặc định).
 • Nhập nhận xét của cá nhân theo từng tiêu chí vào cột Cá nhân tự nhận xét (các vấn đề tồn tại nếu có).

 • Sau khi nhập điểm xong, chương trình tự động tính tổng điểm. Từ đó làm căn cứ để tự đánh giá xếp loại.
  Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc – Loại A : >= 90 điểm
  Hoàn thành tốt nhiệm vụ – Loại B (50-70 điểm)
  Hoàn thành nhiệm vụ – Loại C (70-90 điểm)
  Không hoàn thành nhiệm vụ – Loại D (<50 điểm)

 • Sau khi hoàn tất đánh giá, nhấn Cất. Nhấn In để in bảng đánh giá

 • Nhấn Gửi kết quả để gửi kết quả cho quản lý trực tiếp đánh giá

Bước 3: Quản lý trực tiếp đánh giá
 • Quản lý trực tiếp đăng nhập vào chương trình, chọn “Đề nghị đánh giá cán bộ nhân viên cấp dưới…” tại phần Đánh giá.

 • Chọn CBNV cần đánh giá. Và nhấn Đánh giá.

 • Tại giao diện đánh giá CBNV, nhấn Sửa. Có thể nhấn vào chức năng “Lấy theo điểm cá nhân tự chấm” để phần mềm mặc định điểm Quản lý trực tiếp đánh giá = cột Điểm cá nhân tự chấm, quản lý trực tiếp có thể sửa lại điểm đánh giá.

 •  Trong trường hợp có sai sót bất cập, anh/chị có thể Gửi trả lại phiếu đánh giá.

 • Đồng thời phần mềm tự hiển thị phần Nhận xét, đánh giá dựa trên tổng điểm quản lý trực tiếp đánh giá ở trên. Quản lý trực tiếp có thể sửa lại.

 • Sau khi đã hoàn thành đánh giá cho CB cấp dưới, nhấn Cất và nhấn Gửi kết quả để cấp trên tiếp tục đánh giá, ví dụ với trường học thì gửi tới Hiệu trưởng.

Bước 4: Lãnh đạo đơn vị đánh giá
 • Lãnh đạo đơn vị đăng nhập vào chương trình, chọn “Đề nghị đánh giá cán bộ nhân viên cấp dưới…” tại phần Đánh giá.

 • Sau đó thực hiện các bước tương tự với bước Quản lý trực tiếp đánh giá đã hướng dẫn ở trên.

 

 • Nhấn Gửi kết quả để gửi kết quả cho CBTC. Nhấn Đồng ý trên thông báo.

Bước 5: CBTC tổng hợp kết quả đánh giá
 • CBTC đăng nhập vào chương trình, chọn menu Đánh giá\Thực hiện đánh giá.
 • Chọn kỳ đánh giá và nhấn Tổng hợp kết quả

 • Nếu CBNV có quyết định lùi thời gian nâng bậc lường thường xuyên thì nhập số tháng vào cột Số tháng lùi nâng lương TX.

 • Nhấn Cất. Có thể nhấn In và chọn in các biểu mẫu báo cáo liên quan .

 • Nhấn Thông báo kết quả để gửi kết quả đánh giá tới CBNV.

 • Khi đó, CBNV có thể đăng nhập vào phần mềm để xem kết quả đánh giá của mình.

Cập nhật 06/10/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA