Tính năng mới R72.1 – Ngày phát hành 05/05/2023

1. CBNV muốn phân biệt rõ ràng Danh hiệu thi đua và Hình thức khen thưởng khi khai báo thông tin Khen thưởng

Trước đây:

 • Khi có quyết định khen thưởng, trong đợt bổ sung/cập nhật SYLL, CBNV sẽ kê khai thông tin khen thưởng để CBTC theo dõi và đồng bộ thông tin lên CSDLQG.
 • Hiện tại CBNV có thể kê khai một trong hai Danh hiệu thi đua và Hình thức khen thưởng hoặc ghi nhận cả hai. Khi CBTC đồng bộ dữ liệu lên CSDLQG:
  • Nếu trên quyết định ghi nhận Danh hiệu thi đua khi xuất khẩu CSDLQG tương ứng là Danh hiệu thi đua và phần mềm tự bổ sung Hình thức khen thưởng tương ứng.
  •  Nếu trên quyết định ghi nhận Hình thức khen thưởng khi xuất khẩu CSDLQG tương ứng là Hình thức khen thưởng và phần mềm tự bổ sung Danh hiệu thi đua tương ứng.
  • Nếu trên quyết định khen thưởng ghi nhận cả Danh hiệu thi đua và Hình thức khen thưởng thì khi xuất khẩu CSDLQG tương ứng là 2 Danh hiệu thi đua và phần mềm tự bổ sung Hình thức khen thưởng tương ứng.
 • CBNV không phân biệt rõ ràng giữa Danh hiệu thi đua và Hình thức khen thưởng, khi được khen thưởng Danh hiệu thi đua thì CBNV kê khai cả vào Danh hiệu thi đua và Hình thức khen thưởng hoặc ngược lại. Dẫn đến việc khi đồng bộ CSDL quốc gia bị sai thông tin.

Từ phiên bản R72.1:

 • CBNV muốn phân biệt rõ ràng Danh hiệu thi đua và Hình thức khen thưởng khi khai báo thông tin Khen thưởng.
 • Tại Hồ sơ CBNV\5. Khen thưởng, kỷ luật (Đối với CBTC) hoặc tại Bổ sung lý lịch\5. Khen thưởng, kỷ luật\Khen thưởng (Đối với CBNV)
  • Gộp thông tin Hình thức khen thưởng Danh hiệu thành Danh hiệu/Khen thưởng đã đạt.
   • Có thể nhập thông tin hoặc chọn trong danh mục có sẵn trên phần mềm.
   • Là thông tin bắt buộc nhập.
  • Thêm thông tin Hình thức nhận:
   • Khi chọn Danh hiệu/Khen thưởng đã đạt, phần mềm tự động hiển thị gợi ý Hình thức nhận. Có thể chọn lại trong danh mục có sẵn (nếu muốn).
   • Là thông tin bắt buộc nhập.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Đối với CBTC đơn vị, tại Khen thưởng, kỷ luật\Khen thưởng: Khi thêm quyết định khen thưởng cũng thay đổi các mục như trên.
  (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)

2. Admin/CTBC muốn theo dõi nhật ký truy cập về thiết lập bổ sung lý lịch

Trước đây:

 • Đến đợt bổ sung hồ sơ, CBTC thiết lập đợt bổ sung lý lịch cho CBNV. Với đơn vị có nhiều CBTC cùng phụ trách quản lý hồ sơ đều, có thể thiết lập bổ sung này.
 • Đơn vị gặp trình trạng không tra cứu được CBTC nào, khi nào đã thiết lập bổ sung lý lịch cho CBNV.

Từ phiên bản R72.1:

 • Admin/CTBC muốn theo dõi nhật ký truy cập về thiết lập bổ sung lý lịch.
 • Tại Hệ thống\Nhật ký truy cập:
  • Tại mục Hành động bổ sung giá trị Thiết lập.
  • Tại mục Đối tượng thao tác bổ sung giá trị Bổ sung lý lịch.
  • Khi CBTC thực hiện Lưu hoặc Lưu và gửi email: Lưu lại Nhật ký hoạt động.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. CBTC mong muốn xác định nhanh hồ sơ được đồng bộ CSDLQG theo chỉ đạo SNV

Trước đây:

 • Theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ, các đơn vị phải đồng bộ hồ sơ CBNV lên Cơ sở dữ liệu quốc gia. Tuy nhiên BNV không có chỉ đạo cụ thể đối tượng hồ sơ nào được đồng bộ. Do vậy, các SNV có quy định khác nhau để chỉ đạo xuống cho các đơn vị về loại CBNV được đồng bộ lên CSDLQG.
 • Trên phần mềm, tại Đồng hộ CSDLQG BNV cho phép SNV hoặc các đơn vị trực thuộc tự đồng bộ hồ sơ toàn CBNV có trạng thái Đang làm việc/Đang công tác nước ngoài lên CSDLQG. Phân loại các hồ sơ đã đồng bộ/chưa đồng bộ theo trạng thái đồng bộ.
 •  Tùy theo chỉ đạo của từng SNV, CBTC phải xác định lần lượt từng CBNV trong đơn vị để đồng bộ hồ sơ. Mất nhiều thời gian khi số lượng đối tượng không được đồng bộ rất nhiều.

Từ phiên bản R72.1:

 • CBTC mong muốn xác định nhanh hồ sơ được đồng bộ CSDLQG theo chỉ đạo của SNV.
 • Tại Đồng hộ CSDLQG\Đồng hộ CSDLQG BNV:
  • Mục Thiết lập kết nối: Bổ sung thiết lập Phạm vi hồ sơ đồng bộ, cho phép CBTC SNV xác định phạm vi hồ sơ được phép đồng bộ lên CSDLQG.
  • Mục Tổng quan: Bổ sung thông tin Phạm vi hồ sơ đồng bộ và cột Cần đồng bộ.
  • Mục Đồng bộ hồ sơ: Bổ sung cột Loại cán bộ, Loại hợp đồng.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 05/05/2023
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA