Làm thế nào để xem nhật ký truy cập?

Mục đích: Giúp người dùng theo dõi lịch sử thao tác, xem được nhật ký truy cập vào phần mềm.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Vào Thiết lập hệ thống\Nhật ký truy cập.
  2. Nhập các tiêu chí tìm kiếm, nhấn Tìm kiếmPhần mềm đã lấy lên thông tin truy cập theo các tiêu chí vừa chọn.
Cập nhật 24/04/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA