1. Trang chủ
  2. Dành cho cán bộ nhân viên
  3. CBNV tự bổ sung lý lịch định kỳ

CBNV tự bổ sung lý lịch định kỳ

Sau khi nhận thông báo cập nhật hồ sơ từ CBTC thì CBNV sẽ đăng nhập vào phần mềm QLCB.VN để tự cập nhật hồ sơ.

1. Đăng nhập vào phần mềm với vai trò CBCCVC.

2. Nhấn Bổ sung lý lịch định kỳ tại phần Thông báo.

3. Khai báo các thông tin được yêu cầu thay đổi/bổ sung. Nhấn Cất.

Cập nhật 14/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan