[Báo cáo thông tư 07/2019/TT-BNV] BM02-VC/BNV: Báo cáo danh sách và tiền lương viên chức

Mục đích

Giúp thống kê số lượng, tiền lương, phụ cấp của đội ngũ viên chức toàn địa bàn theo từng năm.

Hướng dẫn thực hiện

 1. Đối với CBTC đơn vị chủ quản muốn xem báo cáo tại đơn vị trực thuộc quản lý:
  • Vào Báo cáo\Xem báo cáo tôi quản lý, tại nhóm Báo cáo thông tư 07/2019/TT-BNV: Nhấn đúp chuột tại BM02-VC/BNV: Báo cáo danh sách và tiền lương viên chức.
  • Khai báo tham số báo cáo:
   • Kỳ báo cáo: Chọn khoảng thời gian cần thống kê báo cáo (Năm nay; Từng quý; Từng tháng; 6 tháng cuối năm; 6 tháng đầu năm hoặc Tùy chọn thời gian mong muốn)
   • Hiển thị số liệu: Tổng hợp (Tổng hợp số liệu tất cả đơn vị được chọn); Chi tiết đơn vị (Thống kê chi tiết dữ liệu từng đơn vị được chọn)
   • Đơn vị: Tích chọn các đơn vị cần thống kê số liệu (Có thể chọn một, nhiều hoặc tất cả đơn vị trong cây đơn vị).
 2. Đối với CBTC đơn vị chủ quản/đơn vị trực thuộc muốn xem báo cáo tại đơn vị mình:
  • Vào Báo cáo\Xem báo cáo đơn vị tôi (Hoặc Xem báo cáo), tại nhóm Báo cáo thông tư 07/2019/TT-BNV: Nhấn đúp chuột tại BM02-VC/BNV: Báo cáo danh sách và tiền lương viên chức.
  • Khai báo tham số:
   • Kỳ báo cáo: Chọn khoảng thời gian cần thống kê báo cáo (Năm nay; Từng quý; Từng tháng; 6 tháng cuối năm; 6 tháng đầu năm hoặc Tùy chọn thời gian mong muốn)
   • Phòng ban: Tích chọn những phòng ban trong đơn vị muốn thống kê số lượng viên chức của phòng ban đó.
 3. Nhấn Đồng ý. Phần mềm trả ra kết quả báo cáo theo thiết lập bên trên. Anh/chị có thể Lưu về máy với nhiều định dạng khác nhau (PDF, Word, Excel).

Kiểm tra số liệu

(A) STT

(B) Họ và tên: Họ và tên viên chức có trạng thái Đang làm việc tại đơn vị tính đến ngày cuối cùng của kỳ báo cáo.

(1) Ngày tháng năm sinh/ Nam: Lấy thông tin ngày tháng năm sinh của cán bộ nhân viên Nam tại Hồ sơ\Thông tin cá nhân.

(2) Ngày tháng năm sinh/Nữ: Lấy thông tin ngày tháng năm sinh của cán bộ nhân viên Nữ tại Hồ sơ\Thông tin cá nhân.

(3) Chức vụ hoặc chức danh công tác: Hiển thị chức danh, chức vụ của bản ghi quá trình công tác nằm trong kì báo cáo. Nếu chưa có bản ghi quá trình công tác thì lấy thông tin chức vụ/chức danh ở Thông tin công việc hiện tại.

(4) Cơ quan, đơn vị đang làm việc: Hiển thị tên đơn vị của CBNV trong đang làm việc.

(5) Mức lương hiện hưởng/Hệ số lương: Lấy thông tin Hệ số lương trên bản ghi chưa hết hạn trong kỳ báo cáo.

(6) Mức lương hiện hưởng/Bậc lương: Lấy <bậc/bậc cao nhất của ngạch> lương tương ứng của cột (5).

(7) Mức lương hiện hưởng/Mã số: Lấy mã số ngạch tương ứng của cột (5).

(8) Phụ cấp/Chức vụ lãnh đạo: Lấy thông tin Phụ cấp chức vụ tại bản ghi chưa hết hạn trong kỳ báo cáo.

(9) Phụ cấp/Chức vụ kiêm nhiệm: Lấy thông tin Phụ cấp kiêm nhiệm tại bản ghi chưa hết hạn trong kỳ báo cáo.

(10) Phụ cấp/Thâm niên vượt khung: Lấy thông tin Phụ cấp thâm niên vượt khung trên bản ghi quá trình lương chưa hết hạn trong kỳ báo cáo.

(11) Phụ cấp/Khu vực: Lấy thông tin Phụ cấp khu vực trên bản ghi quá trình lươngchưa hết hạn trong kỳ báo cáo.

(12) Phụ cấp/Thu hút: Lấy thông tin Phụ cấp thu hút tại bản ghi chưa hết hạn trong kỳ báo cáo.

(13) Phụ cấp/Lương: Lấy thông tin Phụ cấp lương tại bản ghi chưa hết hạn trong kỳ báo cáo.

(14) Phụ cấp/Độc hại, nguy hiểm: Lấy thông tin Phụ cấp độc hại, nguy hiểm tại bản ghi chưa hết hạn trong kỳ báo cáo.

(15) Phụ cấp/Trách nhiệm công việc: Lấy thông tin Phụ cấp trách nhiệm công việc tại bản ghi chưa hết hạn trong kỳ báo cáo.

(16) Phụ cấp/Trách nhiệm theo nghề: Lấy thông tin Phụ cấp trách nhiệm theo nghề tại bản ghi chưa hết hạn trong kỳ báo cáo.

(17) Phụ cấp/Tổng các loại phụ cấp còn lại: Bằng tổng các khoản phụ cấp còn lại của viên chức, khoản nào là tỷ lệ thì quy đổi ra hệ số để cộng tổng.
Công thức quy đổi phụ cấp tỷ lệ ra hệ số: = Tỷ lệ PC * (HSL + Hệ số PCCV + Tỷ lệ PCTNVK *HSL)

(18) Tiền lương tăng thêm so với chế độ nhà nước: Để trống.

(19) Ghi chú: Để trống.

Cập nhật 18/04/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA