Kế toán muốn bổ sung tính năng xuất ra file excel hoặc in ra báo cáo đối với tất cả giao diện trong phân hệ Tính lương để tiện kiểm tra

1. Mục đích

Giúp kế toán xuất khẩu ra file excel các nghiệp vụ của phân hệ Tiền lương để kiểm tra .

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R37, chương trình bổ sung tính năng Xuất khẩu trên các nghiệp vụ Tính các khoản khác, Tính khấu trừ KTX, Tính thuế TNCN để kế toán xuất ra file excel và kiểm tra.

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Tiền lương, chọn các nghiệp vụ như Tính các khoản khác, Tính khấu trừ KTX, Tính thuế TNCN.
  • Nhấn Xuất khẩu ngoài màn hình danh sách hoặc nhấn Xuất khẩu bên trong màn hình chi tiết.

  • Chương trình xuất khẩu ra file excel có đầy đủ thông tin để anh/chị theo dõi và kiểm tra.

Cập nhật 05/03/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA