Kế toán muốn tính các khoản khấu trừ KTX theo ngày công

1. Mục đích

Giúp kế toán tính các khoản khấu trừ không thường xuyên theo ngày công.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R37, phần mềm chưa tính được các khoản khấu trừ theo số ngày công mà phải tự nhập số tiền đóng góp cho nên chưa thuận tiện và cũng chưa phù hợp với thực tế tại đơn vị.

– Kể từ phiên bản R37, khi tính các khoản khấu trừ không thường xuyên chương trình cho phép khấu trừ theo ngày công.

Cụ thể như sau:

 • Vào menu Tiền lương\Tính khấu trừ KTX.
 • Chọn Tháng, Năm, Khoản Khấu trừ không thường xuyên.
 • Chọn Loại khấu trừSố ngày công. Nhấn Đồng ý.

 • Nhấn Chọn.
 • Tích chọn các CBNV lập bảng tính khấu trừ. Nhấn Đồng ý.

 • Chương trình tự động tính Đơn giá ngày công = MLHH + PCCV + PCTNVK + PCTNN)/ số ngày công chuẩn trong tháng.
 • Nhập Số ngày công cho từng CBNV.

 • Để nhập nhanh số ngày công cho tất cả các CBNV tại đơn vị thì nhấn Nhập nhanh số ngày công.
 • Nhập số ngày công vào ô trống, nhấn Đồng ý.

 • Chương trình tự động tính Số tiền khấu trừ cho CBNV = Số ngày công x Đơn giá ngày công.
 • Nhấn Cất.

 • Nhấn Cập nhật bảng lương để cập nhật khoản khấu trừ này vào bảng lương để tính ra số thực lĩnh.

Cập nhật 07/03/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA