CBTC muốn lưu và tạo nhanh hồ sơ CBNV để đẩy nhanh được quá trình nhập liệu hồ sơ

1. Mục đích

Giúp CBTC lưu và thêm nhanh hồ sơ CBNV để đẩy nhanh quá trình nhập liệu hồ sơ.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R37, khi khai báo xong hồ sơ cho CBNV tại màn hình Danh sách trích ngang (menu Hồ sơ) hay Danh sách CBNV (menu Tiền lương), CBTC/kế toán có thể Cất & Thêm hay Xóa CBNV nhanh chóng.

Cụ thể như sau:

  • Tại menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang.
Cập nhật 05/03/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA