Kế toán muốn tính lương thực tế trên số làm tròn khi quy đổi ra hệ số để đúng với quy định của kho bạc

1. Mục đích

Giúp kế toán tính lương thực tế trên số làm tròn khi quy đổi ra hệ số để đúng với quy định của Kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R37, khi thực hiện tính lương, chương trình bổ sung tính năng cho phép tùy chọn ẩn hiện hệ số quy đổi của các khoản phụ cấp hưởng theo tỷ lệ.

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Tiền lương, chọn Tính lương hệ số, phụ cấp hoặc Tính lương truy lĩnh
  • Nhấn chuột phải chọn Tùy chọn, chọn HS quy đổi của PC hưởng theo tỷ lệ.

  • Tích chọn các phụ cấp và nhập Số sau dấu phẩy của phụ cấp quy đổi. (Phần mềm đã mặc định là 4 số sau dấu phẩy).

Nếu tích chọn hiển thị hệ số quy đổi thì hệ thống sẽ tính số tiền phụ cấp được hưởng theo hệ số phụ cấp này.

  • Nhấn Đồng ý.
  • Chương trình tự động quy đổi Tỷ lệ sang Hệ số (số sau dấu phẩy của phụ cấp quy đổi đã được thiết lập ở bước trên).
  • Chương trình cũng tự động tính Số tiền theo cột Hệ số.

Cập nhật 07/03/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA