Muốn thực hiện các thủ tục nghỉ hưu trước tuổi cho CBCCVC thì phải làm như thế nào?

Hiện tại, phần mềm chỉ đáp ứng thực hiện việc thông báo và ra quyết định nghỉ hưu cho cán bộ công chức viên chức đến độ tuổi nghỉ hưu, với nữ giới là 55 tuổi và nam giới là 60 tuổi.

Trong trường hợp đơn vị muốn thực hiện hoàn thiện thủ tục nghỉ hưu trước tuổi cho cán bộ công chức viên chức thì cần thực hiện như sau:

1. Vào Hồ sơ\Danh sách trích ngang.

2. Chọn hồ sơ cần hoàn thiện thủ tục nghỉ hưu.

3. Tại tab 2.Quá trình công tác, nhấn Thêm.

4. Khai báo các thông tin nghỉ hưu của cán bộ nhân viên tại phần Thêm quá trình công tác tại đơn vị.

  • Chọn Loại quyết định: Nghỉ hưu
  • Nhập thông tin công việc như: Từ ngày, Chức vụ chức danh, phòng ban
  • Chọn Trạng thái làm việc: Nghỉ hưu và ghi chú (nếu có)

5. Nhấn Đồng ý.

6. Nhấn Cất.

Lúc này hồ sơ của cán bộ đã cập nhật trạng thái là nghỉ hưu.

Cập nhật 25/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA