Tại sao khi vào màn hình cán bộ nhân viên, nhân viên không thể cập nhật được toàn bộ thông tin trên SYLL?

Khi chuyên viên quản lý cán bộ thực hiện thiết lập tích chọn các thông tin lý lịch cần thay đổi bổ sung thì CBCCVC có thể tự cập nhật các thông tin theo yêu cầu trong thời điểm cho phép.

Các thông tin có thể tự cập nhật bao gồm:

– Thông tin cá nhân

– Đào tạo bồi dưỡng

– Sinh hoạt Đảng đoàn

– Công tác nước ngoài

– Thông tin khác & đính kèm tài liệu

Một số thông tin không thể tự cập nhật như:

– Thông tin tuyển dụng

– Quá trình công tác

– Lương, Phụ cấp

– Khen thường, kỷ luật

– Kết quả đánh giá phân loại

Cán bộ tổ chức sẽ thực hiện cập nhật tại phần Hồ sơ dựa trên quá trình công tác của CBCCVC và theo phát sinh trong quá trình làm việc tại đơn vị.

Ví dụ: Đầu năm, đơn vị yêu cầu toàn bộ cán bộ nhân viên cập nhật thông tin về số điện thoại di động và địa chỉ đăng ký thường trú trong vòng 2 ngày từ 15/01/2017 đến 17/01/2017.

1. Để thiết lập thông tin cần cập nhật, Cán bộ tổ chức cần thực hiện như sau:

 • Đăng nhập vào phần mềm với vai trò quản lý cán bộ tổ chức, vào menu Hồ sơ.
 • Chọn Đề nghị bổ sung lý lịch, nhấn Thiết lập.
 • Thiết lập thời gian được thay đổi/bổ sung thông tin:
  • Tích chọn Cho phép cán bộ nhân viên thay đổi/bổ sung thông tin.
  • Nhập Từ ngày, Đến ngày.
  • Tích chọn tại phần thông tin: Điện thoại di động và Địa chỉ đăng ký thường trú.
  • Nhấn Cất.

2. Cán bộ nhân viên đăng nhập vào khoảng thời gian từ ngày 15/01/2018 đến 17/01/2018 để thấy thông báo bổ sung lý lịch định kỳ.

 • Đăng nhập vào phần mềm với vai trò CBCCVC, chọn Bổ sung lý lịch định kỳ.

 • Lúc này, cán bộ công chức, viên chức chỉ có thể cập nhật được thông tin tại phần Điện thoại di động và Hộ khẩu thường trú.

Cập nhật 25/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA