Muốn thay đổi quyền admin khi nghỉ hưu/luân chuyển công tác thì làm như thế nào?

Trong trường hợp admin nghỉ hưu hoặc luân chuyển công tác, có thể phân quyền admin cho CBNV khác bằng cách:

1. Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng.

2. Chọn CBCCVC trên danh sách, nhấn Chọn vai trò.

3. Chọn vai trò cho CBCCVC. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 09/07/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA