Cán bộ tổ chức các đơn vị trường học mong muốn quản lý đúng thông tin môn học đã được phân công giảng dạy cho giáo viên

  • Từ phiên bản R59: Khi quản lý phân công giảng dạy, Cán bộ tổ chức có thể khai báo các môn học với tên gọi theo đúng thông tư 32/2018/TT-BGDĐT

Cụ thể như sau:

  • Vào Menu/Hồ sơ CBNV, đối với hồ sơ của các giáo viên, tại phần Phân công giảng dạy, anh chị có thể xác định giáo viên đó đang được phân công phụ trách giảng dạy môn học nào. Danh sách các môn học mang đi đã đáp ứng theo quy định tại thông tư 32/2018/TT-BGDĐT
Cập nhật 15/09/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA