Cán bộ tổ chức mong muốn khi hết hạn phần mềm sẽ có cảnh báo rõ ràng

  • Trước phiên bản R59: Khi MISA QLCB hết hạn, trong 60 ngày, phần mềm chỉ hiện thông báo nhỏ phía dưới màn hình để thông báo nhắc thanh toán. Trong thời gian này, khách hàng vẫn có thể xem được dữ liệu đã lưu trước đây nhưng không lưu dữ liệu mới được. Từ ngày 61 – 90, khi đăng nhập sẽ chỉ hiển thị màn hình trắng và không có thông báo gì. Từ ngày 91 trở đi sẽ không tìm thấy thông tin đơn vị để đăng nhập. Khi CBTC không vào phần mềm thường xuyên, sẽ không biết được tình trạng tài khoản đơn vị mình đã hết hạn hay chưa, luôn phải liên hệ MISA nhờ hỗ trợ.
  • Từ phiên bản R59: Phần mềm MISA QLCB hết hạn từ 1 ngày trở đi sẽ không đăng nhập được và sẽ có thông báo rõ ràng về số ngày hết hạn, giúp cho CBTC chủ động biết được tình trạng tài khoản của đơn vị và thực hiện gia hạn dễ dàng.

Cụ thể như sau:

  • Trong vòng từ 90 – 1 ngày trước khi hết hạn, CBTC sẽ nhận được thông báo về việc phần mềm sắp hết hạn và nắm được các khó khăn khi hết hạn phần mềm để kịp thời gia hạn.
  • Trong vòng từ 1 – 90 ngày sau khi hết hạn, CBTC sẽ không đăng nhập được vào phần mềm và nhận được thông báo như dưới đây.
  • Để tiếp tục sử dụng phần mềm sau khi hết hạn, CBTC nhấn Đăng ký gia hạn để thực hiện gia hạn cho phần mềm.
Cập nhật 15/09/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA