Cán bộ tổ chức mong muốn mẫu báo cáo 0205.N/BNV – CBCCVC thể hiện được số lượng Cán bộ nhân viên không đủ điều kiện đánh giá

 • Trước phiên bản R59: Khi in báo cáo 0205.N/BNV – CBCCVC, chỉ lấy lên các CBNV có kết quả đánh giá trong kỳ. Trên thực tế, số lượng CBNV của đơn vị nhiều hơn số lượng CBNV được đánh giá do một số CBNV không đủ điều kiện đánh giá.
 • Từ phiên bản R59: Cán bộ tổ chức đơn vị có thể theo dõi cả số lượng CBNV không được đánh giá trong kỳ đánh giá.

Các bước thực hiện:

 • Vào Menu/Báo cáo/Xem báo cáo, chọn Biểu số 0205.N/BNV-CBCCVC
 • Trên bảng tham số:
  • Chọn năm đánh giá
  • Cách hiển thị số lượng: Tổng hợp/Chi tiết đơn vị
  • Đối tượng đánh giá
  • Để lấy lên báo cáo cả các CBNV không được đánh giá trong kỳ lên báo cáo, anh/chị tích chọn vào Thống kê cả CBNV không được đánh giá
  • Chọn đơn vị muốn tổng hợp kết quả đánh giá

Cán bộ nhân viên không được đánh giá sẽ được thống kê như sau:

Cập nhật 15/09/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA