Cán bộ tổ chức mong muốn ghi nhận quá trình công tác của cán bộ bên khối Đảng

  • Từ phiên bản R59: Cán bộ tổ chức các đơn vị có thể ghi nhận quá trình công tác với loại quyết định Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ của các Cán bộ lãnh đạo được bầu cử chức vụ.

Cụ thể như sau:

  • Vào Menu/Quản lý hồ sơ/Hồ sơ CBNV
  • Tại phần Quá trình công tác/Thêm quá trình công tác, anh chị chọn Loại quyết định Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ
  • Khai báo các thông tin liên quan đến quá trình công tác với loại quyết định đã chọn
Cập nhật 15/09/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA