1. Trang chủ
  2. Dành cho cán bộ nhân viên
  3. CBNV tự bổ sung lý lịch định kỳ

CBNV tự bổ sung lý lịch định kỳ

Sau khi nhận thông báo cập nhật hồ sơ từ CBTC thì CBNV sẽ đăng nhập vào phần mềm MISA QLCB để tự cập nhật hồ sơ.

Xem phim hướng dẫn

Các bước thực hiện

1. Đăng nhập vào phần mềm với vai trò CBCCVC.

2. Nhấn vào dòng thông báo đề nghị bổ sung lý lịch định kỳ.

3. Nhấn Sửa để khai báo các thông tin được yêu cầu thay đổi/bổ sung. 

3. Phần mềm cho phép có thể đính kèm tài liệu vào từng form khai báo thông tin như đối với màn hình CBTC.

4. Sau khi đã khai báo xong, nhấn Lưu để phần mềm lưu lại các thông tin đã được cập nhật, bổ sung.

5. Khi đã hoàn thành tất cả nội dung cập nhật, bổ sung trên hồ sơ và không có gì thay đổi nữa, nhấn Gửi. Tại đây phần mềm sẽ tự động gửi lý lịch đã được thay đổi bổ sung của CBNV về cho CBTC.

Lưu ý: Sau khi đã gửi lý lịch bổ sung cho CBTC, nếu CBNV nhấn Sửa, phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo, anh/chị sẽ không thể sửa được nữa trừ khi CBTC duyệt hoặc từ chối.

Cập nhật 10/03/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA