CBNV tự bổ sung lý lịch định kỳ

Mục đích: Giúp CBNV đăng nhập vào phần mềm MISA QLCB để tự cập nhật hồ sơ sau khi có thông báo bổ sung lý lịch định kỳ từ CBTC.

Xem phim hướng dẫn:

Các bước thực hiện:

  1. Đăng nhập vào phần mềm với vai trò CBCCVC.
  2. Nhấn vào dòng thông báo đề nghị bổ sung lý lịch định kỳ.
  3. Nhấn Sửa để khai báo các thông tin được yêu cầu thay đổi/bổ sung. 
    Lưu ý: Tại mục Kết quả đánh giá, phân loại, nếu Năm đánh giá ghi nhận từ 2020 trở về sau thì giá trị Kết quả đánh giá “Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực” trước đây sẽ đổi thành “Hoàn thành nhiệm vụ” theo cập nhật của Nghị định 90/2020.
  4. Phần mềm cho phép có thể đính kèm tài liệu vào từng form khai báo thông tin như đối với màn hình CBTC.
    Xem thêm hướng dẫn chi tiết khai báo thông tin trên hồ sơ CBNV.
  5. Sau khi đã khai báo xong, nhấn Lưu để phần mềm lưu lại các thông tin đã được cập nhật, bổ sung.
  6. Khi đã hoàn thành tất cả nội dung cập nhật, bổ sung trên hồ sơ và không có gì thay đổi nữa, nhấn Gửi. Tại đây phần mềm sẽ tự động gửi lý lịch đã được thay đổi bổ sung của CBNV về cho CBTC.

Lưu ý: Sau khi đã gửi lý lịch bổ sung cho CBTC, nếu CBNV nhấn Sửa, phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo, anh/chị sẽ không thể sửa được nữa trừ khi CBTC duyệt hoặc từ chối.

Cập nhật 06/03/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA